piątek, 10 marca 2017

SKO

Dołączyliśmy do programu Szkolnych Kas Oszczędności.

Szczegółowe informacje na stronie banku:
https://www.pkobp.pl/klienci-indywidualni/dla-dzieci/sko-szkolne-kasy-oszczednosci/